dr Gróz Katalin JOGI KÉPVISELET ÉS TANÁCSADÁS KATALIN konzultációs időpontot kérnék DR. GRÓZ OKIRATSZERKESZTÉS FRANCIA, NÉMET ÉS ANGOL NYELVEN IS
SZÉLES KÖRŰ
JOGI SZOLGÁLTATÁSOK SZEMÉLYESEN ÉS AZ ONLINE TÉRBEN IS
SZAKTERÜLETEIM

§  Ingatlanjog
§ Társasági jog
§  Munkajog
§  Követeléskezelés
§  Adatvédelmi jog
§  Öröklési jog

öNNEK MIBEN SEGÍTHETEK?

H-9023 Győr, Corvin u. 16.
+ 36 70 264 2238
groz.katalin@drgroz.hu; info@drgroz.hu

KÖSZÖNTÖM
HONLAPOMON!

Jogi szolgáltatásaimat céges és magánszemély ügyfeleim részére magyar, francia, német és angol nyelven kínálom győri irodámban.

Tevékenységemet online formában videós alkalmazás (elektronikus eszköz) használatával, távazonosítás és ún. távelőttemezés útján is végzem elsősorban adásvételi szerződések megkötése, valamint cégalapítás vagy cégmódosítás lebonyolítása során.

Az ügyféllel történő kölcsönös bizalmi viszony kialakítása fontos számomra, melynek alapja részemről az ügyfélközpontú, empatikus hozzáállás, valamint az adott jogi helyzet magasszintű, gyors és gördülékeny intézése világos magyarázattal, objektív véleményezéssel.

JOGI SEGÍTSÉG BIZALOMMAL, ÉRTHETŐEN.

SZAKTERÜLETEK 
Irodámban a következő szakterületeken végzek jogi tevékenységet és tanácsadást:
Ingatlanjog

§  ingatlanra vonatkozó szerződések (pl. adásvételi, bérleti, ajándékozási szerződés) szerkesztése és ellenjegyzése

§  telekalakítási eljárások teljes körű lebonyolítása

§  ingatlanra vonatkozó használati megállapodások készítése

§  társasház alapítás, társasházak képviselete

Társasági jog

§ cégalapítás, változásbejegyzési eljárás (pl.: üzletrész-átruházás, székhelymódosítás, törzstőke emelés stb.)

§ társasági döntésekkel kapcsolatos jogi tanácsadás

§ a társaság működéséhez kapcsolódó szerződések elkészítése, jogi véleményezése

§ csődeljárás, felszámolási, végelszámolási eljárás kezdeményezése és lebonyolítása

§ egyéb elektronikus cégeljárás

Munkajog

§  munkaszerződések, munkaviszony létesítéséhez, illetve megszüntetéséhez kapcsolódó dokumentumok elkészítése, véleményezése

§  munkajogi megállapodások, egyéb szerződések

§ jogviták rendezése

§ munkajogi tanácsadás

Követelés-
kezelés

§  ügyvédi felszólító levél 

§  fizetési meghagyásos eljárás 

§  felszámolási eljárás 

§  végrehajtási eljárás 

ADATVÉDELMI JOG

§  adatkezelési tájékoztató/adatvédelmi szabályzat készítése, véleményezése

§  adatfeldolgozási megállapodás készítése, véleményezése

§  GDPR teljes megfeleléshez szükséges dokumentumok készítése

Öröklési jog

§  végrendelet készítése

§  öröklési szerződés készítése

§  öröklési jogi tanácsadás

ÜGYVÉDI SZOLGÁLTATÁSOK

§  jogi tanácsadás

§  okiratok szerkesztése és ellenjegyzése

§  szerződések, jogi dokumentumok készítése és véleményezése

§  jogi képviselet

MEGBÍZÁSI DÍJ

Az ügyvédi megbízási díj az ügyvédi tevékenységről  szóló 2017. évi LXXVIII. törvény  rendelkezései alapján szabad megállapodás tárgya, annak mértékét sem jogszabály, sem egyéb kötelezően alkalmazandó norma nem szabályozza. Az ügyvédi munkadíjat a felek minden esetben előre, egyedileg és együttesen határozzák meg az ügyvédi megbízási szerződésben, így a megbízót váratlan költségek nem terhelik a jogügylet lezárásakor.

Az ügyvédi díj mértéke jellemzően függ az ügy összetettségétől, a jogügylet tárgyának értékétől, illetve a megbízás ellátásához igazodó ügyvédi felelősség súlyától.

pl.: cégügyekben és bizonyos szerződések, dokumentumok készítése esetén

pl.: ingatlan ügyekben – az ingatlan értékéhez igazodva

pl.: konzultáció vagy hivatali ügyintézés esetén

pl.: peres eljárásokban – a per tárgyának függvényében

Felhívom szíves figyelmét, hogy az ügyvédi munkadíj nem foglalja magában a megbízás teljesítésével kapcsolatos költségeket (pl.: eljárási illeték), mely esetleges költségek felmerülésekor részletes tájékoztatást nyújtok.

KÉREM ÍRJA MEG, HOGY MIBEN SEGÍTHETEK ÉS RÖVIDESEN FELVESZEM ÖNNEL A KAPCSOLATOT.